פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 04.01.2021 - מתוקן

ועד מקומי • 12/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 04.01

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 04.01.2021.