מכתב סיכום מהמועצה על תרגיל ועדת ביטחון, שהתקיים ב20.2

בטחון • כניסות

Screenshot 20190227-085638 Adobe Acrobat