מהמרפאה

מזכירות • כניסות

הודעה

 

בין התאריכים 28.7-12.8

ד"ר רייכמן תהיה בחופשה

 

במקרים דחופים יש לפנות לאחות הגר.

 

 

                                                       בברכה

                                        צוות המרפאה