הרצאה בנושא הטבות מס לגיל השלישי.

דיתי רויניק • כניסות

מוזמנים הגיל השלישי וילדיהם
הרצאה בנושא הטבות מס לגיל השלישי - בית שערים (2)