פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 24-19 מתאריך 26.08.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 24-19 מתאריך 26.08

מצורף לעיונכם/ן.