פינוי גזם - 03.06.19

הודעות מיידיות • כניסות

בתאריך 03.06.19 (יום ב') יתקיים פינוי גזם.

חל איסור להוציא גזם לאחר הפינוי.

משק/בית שיוציא גזם לאחר הפינוי - פרטיו יועברו למועצה לאכיפה!

summday_7933271281