פרישת סיבים אופטיים על עמודי בזק - בכיה לדורות

טל שמואל • 4/10/2022 כניסות

הנדון: בזק - פרישת סיבים אופטיים

הופתעתי לגלות שחברת בזק פורשת סיבים אופטיים על גבי מערכת העמודים הישנה והפגומה שבכפר.

לא ברור לי מי התיר להם לעשות זאת, למה דווקא בזק, את מי הדבר משרת. מציע לבדוק את תהליך קבלת ההחלטה.

עוד בטרם דובר בסיבים, היה על הוועד לדרוש מבזק לסלק לחלוטין את העמודים המיושנים הנותנים לכפר מראה של שכונה בעזה או כפר בהודו ושמדי פעם גם מתנתקים ( ואתם גם הסיב האופטי).

חובת המדינה לפרוש רשת כזו בכפר, אך על הזכין להשתמש בתשתית התת-קרקעית הקיימת (של הוט, למשל, בתשלום) ולא לחסוך עלויות על חשבון תושבי הכפר.

פרישת הסיבים על מערכת העמודים הקיימת היא בכיה לדורות, תנציח את העמודים ולאיש לא יהיה ענין לחדש את הרשת המיושנת. 

אני מציע שועד הכפר יודיע לזכין כי התהליך אינו מקובל עלינו, ועליהם להטמין את רשת הסיבים באדמה כפי שנעשה בכל יישוב מסודר. לצורך כך הם יכולים להשתמש בתשתית הוט (בתשלום). אין עוד מקום בעולמנו לתקשורת על עמודים (בעת חרום, מלחמה למשל, הרשת הזו לא תשרוד)

אני מציע גם שהועד יפנה לתושבים ויציע שאיש לא ירכוש מנוי סיבים עד אשר יתבצע השינוי הנדרש. ברגע שיהיו מנויים שינוי כזה יהיה כמעט בלתי אפשרי בטווח הנראה לעין.
אישית אני מציע להמנע מהרשת הבלתי אמינה הזו הנקטעת מספר פעמים בשנה וגם עולה לא מעט.

בכלל – מנסיוני אין דחיפות בזמן הזה בסיבים מאחר שהמערכת המסופקת על ידי הוט מספיקה כרגע לצרכים, כולל סטרימינג (Netflix etc). הגדלת רוחב הפס והמהירות לא תוסיף היום הרבה, ומי שמחובר כיום לאינטרנט או לטלפון \ פקס של בזק יכול בקלות, וללא עלות לעבור לתשתית הוט, ובכך ליתר כמעט לחלוטין את התלות בשרותי בזק ובעמודים המכוערים והבלתי אמינים, ואז נוכל לדרוש מבזק לסלק את המטרד לחלוטין אחת ולתמיד בטרם יהפוך הדבר לבלתי ישים.

בברכה

מולי טל