חברי ועדת ביקורת (ועד מקומי)

שימושון • כניסות

חברי ועדת ביקורת ועד מקומי:

ענבר לבקוביץ' - יו"ר
חן דניאלי
אריאל רוזנברג