פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 31.7.23 + סדר יום לישיבת ועד 7.8

ועד מקומי • 4/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לישיבת וועד מקומי מס' 15-2023 ליום 7.8

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-2023 מתאריך 31.7

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב לידיעתכם פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 31/7/23 
וכן סדר יום לישיבת ועד מקומי שתתקיים ב 7/8/23
סוף שבוע נעים ושבת שלום

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349