פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 16.10.23

ועד מקומי • 29/10/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 20-2023 מתאריך 16.10

תושבים יקרים מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 16/10/23
לידיעתכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349