התנדבות לסיוע במשק ריש לקיש

הודעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל • 9/9/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

סיוע למשק ריש לקיש #2 10.9

מצורף פרסום.