פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 16.19 מתאריך 27.05.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 16.19 מתאריך 27.05

מצורף לעיונכם/ן.