פרוטקול ישיבת ועד מיום 6.6.2023

ועד מקומי • 10/6/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 11-2022 מתאריך 6.6

פרוטוקול אישור צו ארנונה לשנת 2023- חתום וסרוק

אמנת חיות המחמד - מושב בית שערים

תושבים יקרים
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מיום 6.6.2023
בצירוף פרוטוקול אישור צו ארנונה לשנת 2023
וכן פרסום חוזר של אמנת חיות המחמד-מושב בית שערים

בברכה,
אילנה הרמן רואש
מנהלת הישוב בית שערים 
מזכירת ועד מקומי 
נייד:  054-3302349