חברי ועדת קליטה/היכרות

שימושון • כניסות

משה ציפורי - יו"ר
יובל פרץ
טובה שביט
לכסי חומש
חוי רוזנברג