חברי ועדת תרבות

שימושון • כניסות

חברי ועדת תרבות:

גל קוטב - יו"ר
חן גת
אמנון רקובר
חן דניאלי
אריאל רוזנברג
ענת צהרי
קרין מאיר
שרית פלד

צוות אירועים ומסיבות:

ארנון שפירא
אלכס פוירשטיין
איה יונה
טל ביבר