פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 1.8.22

ועד מקומי • 3/8/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מתאריך 1.8

תושבים יקרים,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מיום 1.8.22.
ישיבת הועד הבאה תתקיים בתאריך 15.8.22
ניתן להעלות נושאים על סדר היום ו/או להגיע ולהציג בישיבה, בתיאום מראש.

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349