השלכת ניילון וקלקר

ועד מקומי • כניסות

שלום רב,

אני מבקש להבהיר שניילון וקלקר יש להשליך לפח הכתום (כחלק מהאריזה שממנה באו).

תודה מראש,

גיל גורייבסקי

מזכיר המושב

summday_3475566556