פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 09 מתאריך 9.5.2022

ועד מקומי • 11/5/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 09-2022 מתאריך 9.5

תושבים יקרים,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 09 מיום 9.5.2022.

ישיבתנו הבאה תתקיים בתאריך: 23.5.2022

מוזמנים להגיע, להפנות בקשות , שאלות ונושאים להתייחסות

במייל לועד המקומי: vm.beitsharim@gmail.com

לנייד שלי: 0543302349

בברכה

אילנה הרמן-רואש

מנהלת הישוב בית שערים