פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 20-19 מתאריך 01.07.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 20.19 מתאריך 01.07

מצורף לעיונכם/ן.