חברי ועדת דת (בית כנסת)

שימושון • כניסות

שי מרמור
עומר בר
שמעון לימור
אבי רחום
יאיר ישי
מיכה רקובר
רפי וינברג