פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 18-19 מתאריך 17.6.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 18.19 מתאריך 17.06

מצורף.