ממעברים בעמק – עסק בתחילת הדרך, הרצאה ליזם המתחיל

הודעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל • 18/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

עסק בתחילת הדרך הרצאה ליזם המתחיל

ממעברים בעמק – עסק בתחילת הדרך, הרצאה ליזם המתחיל