חברי ועדת חסד של אמת (בית עלמין)

שימושון • כניסות

מנחם עפרוני
נעם בנדרלי
צור שומן
רמי ברקוביץ - יו"ר