פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 15.5.23

ועד מקומי • 17/5/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת ביקורת 2022

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8-2023 מתאריך 15.5

לוח פעילות חודש מאי

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 15.5.23
לעיונכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349