הודעה ממשרד החקלאות

אברהם וריקי כץ • 20/1/2022 כניסות

שלום רב
עקב הקרה אבקש מכל חקלאים להעביר אלי פירוט הנזקים באם נגרמו לו נזקים , להעביר אלי שם משפחה , מס נייד , אימל ופירוט הנזק מהקרה
בכבוד רב
וחיד קבלאן

--
wahid kablan
0506241164
wahid.kablan@gmail.com