פינוי גרוטאות ופסולת גושית 11.12.2019

ועד מקומי • כניסות

פינוי גרוטאות ופסולת גושית

הפינוי הבא יתקיים ביום רביעי 11.12.2019

  • נא להוציא יום טרם הפינוי
  • הוצאה שלא ביום המתאים תגרור אכיפה ע"י המועצה
summday_6945373369