סגירת שערים היקפיים - 24.03.2020

הודעות מיידיות • 24/3/2020 כניסות

שומרים על הביטחון ועל בריאות התושבים

בהמשך לבקשות שקיבלנו, התקיים דיון בוועדת ביטחון בו הוחלט - החל ממחר 25.03.2020 בשעה 08:00 - על סגירת השערים בכל שעות היממה והאפשרות לפתיחתם תהיה כמו בשעות הלילה (חיוג או אפליקציה בלבד).

ההחלטה התקבלה מהרצון למנוע כניסה של עוברי-אורח שעלולים לסכן את בריאותנו ושמירה על הביטחון האישי.

בברכת בריאות,
ועדת ביטחון והוועד המקומי