ועדת קבלה.

ברונר שלומית • 1/12/2018 כניסות

חברים, יש במושב ועדת קבלה? מי הם חבריה ? מתפרסם פרוטוקול או שזה חסוי?