פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 26.7.23

ועד מקומי • 30/7/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

החלטות הוועד בישיבה 26.7

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 13-2023 מתאריך 26.7

תושבים יקרים שבוע טוב
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 26/7/23
תכנון תנועתי - מצ"ב מסמך תשובת המתכנן להתייחסויות התושבים והועד ובהתאמה החלטות הועד בישיבה.
לידיעתכם,
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349