פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 13.01.2020

ועד מקומי • 16/1/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 13.01

מצורף לעיון הציבור.