לוח פינוי גזם וגרוטאות יולי-אוקטובר 2022

ועד מקומי • 7/7/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

לוח פינוי גזם וגרוטאות חודשים יולי-אוקטובר 2022

תושבים יקרים
מצ"ב לוח פינוי גזם וגרוטאות(פסולת מוצקה)
בחודשים יולי-אוקטובר 2022
שימו לב בבקשה להנחיות שצוינו במסמך.

בברכה,
אילנה הרמן רואש 
מנהלת הישוב
מזכירת ועד מקומי - מושב בית שערים
נייד:  054-3302349