ישיבת ועד מקומי 30/1/23

ועד מקומי • 23/1/2023 כניסות


בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349

30