פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 21.19 מתאריך 15.07.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 21.19 מתאריך 15.07

מצורף לעיונכם/ן.