פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 33-2019 מתאריך 30.12.2019

ועד מקומי • 8/1/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 33-2019 מתאריך 30.12

מצורף לעיונכם.