פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 23.5.22

ועד מקומי • 29/5/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 10-2022 מתאריך 23.5

תושבים יקרים שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 23.5.22

ישיבת ועד הבאה תתקיים ביום שני, 6.6.22

בברכה,

אילנה הרמן-רואש

מנהלת הישוב