חברי ועדת איכות הסביבה

שימושון • כניסות

חברי ועדת איכות הסביבה-

ענבל מיכאל

נעמה ברקוביץ'
נעמה לוריה

מולי (שמואל) טל

שלומית עפרוני