חברי ועדת חינוך

שימושון • כניסות

אוהד שביט - יו"ר
קרין מאיר
יעל גולדמן
אדי ארבילי
לילך עוזרי
ענת צהרי
הדס רוזנשטיין