שוטטות כלבים - בית שערים‎

ועד מקומי • 9/2/2020 כניסות

שלום לכולם/ן,
בהמשך למדיניות הוועד המקומי לחיזוק תחושת הביטחון והבטיחות של כלל התושבים, אנחנו מבקשים ושב להקפיד לקשור את הכלבים, ללכת עמם קשורים ברצועה (ומחסום למי שמחויב) ולהקפיד לסגור שערים וחצרות למניעת בריחה.

קצת מידע לגבי הטיפול בכלבים משוטטים - 2019:

1. במהלך 2019 נקנסו כ-15 בעלי כלבים.

2. כלב אחד נלקח לכלביה בגלל היותו משוטט בלי שבב, ואחד נלקח לכלביה בגלל אי-התאמה של סביבת מגוריו.

3. כמו כן נפגשתי עם משפחות שקיבלתי תלונות על שכלביהם משוטטים בכדי להסביר להם את מהות האכיפה.

האכיפה תוגברה בתקופה האחרונה בנושא כלבים באמצעות הפיקוח של המועצה.