פרוטוקול ישיבת ועד מקומי שהתקיימה ב 24.10.22

ועד מקומי • 29/10/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 20-2022 מתאריך 24.10

תושבים יקרים
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 24.10.22
לידיעתכם ועיונכם
בברכת שבוע טוב,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349