פרוטוקולים מישיבות הוועד המקומי

ועד מקומי • 26/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 01-2020 מתאריך 13.01

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 02-2020 מתאריך 10.02

מצורפים פרוטוקולים לעיון הציבור.