פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 2 מתאריך 16.1.23

ועד מקומי • 25/1/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 2-2023 מתאריך 16.1

תושבים יקרים
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 16.1.23
לעיונכם,
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349