פרוטוקול ישיבת ועד מיום 5.9.22

ועד מקומי • 12/9/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 17-2022 מתאריך 5.9

תושבים יקרים שבוע טוב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 5.9.22
לעיונכם

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349