youtu.be/XSA8It_M3KI חלק 2- בני מצוה מראיינים את הותיקים מחנ ...

דיתי רויניק • 24/3/2020 כניסות

youtu.be/XSA8It_M3KI חלק 2- בני מצוה מראיינים את הותיקים מחנוכה. "אז מה הפדיחות שלכם בתור ילדים שייזכרו עד היום???"