שמירה עודנה חיונית

ארז בר • כניסות

ראשית, תודה רבה לאברהם ולנדב, שעשו עבודתם נאמנה בכל לילה ולילה במסירות רבה. עבודה לא קלה כלל ועיקר, ובוודאי לא מובנת מאליה.

שנית, צודק אברהם שיש ערך מוסף לשמירה אנושית בלילות. עצם העובדה שהיו בעלי רכבים שהסתובבו בחזרה על עקבותיהם ולא נכנסו למושב, מעידה כאלף עדים על ההבדל בין שומר בכניסה לבין שער חשמלי עם ספר טלפון לרפואה עליו.

לפיכך, אין זו הוצאה מיותרת, יקרה ככל שתהיה, ואם יש סיכוי לשנותה, הדבר ייטב לתושבי הכפר ולבטחונם האישי. רוצה לומר, לא כל דבר צריך להימדד על פי החור של הגרוש.

שבת שלום.

הודעות בנושא זה