בית הכנסת

שביט זלמן וטובה • כניסות

בית הכנסת נבנה בעזרת תרומה גדולה שנתקבלה מאבא של מגי טל, מרדכי איינפלד,
שהיה ניצול שואה מפולין שאיבד את כל משפחתו בשואה. הוא הובא לשבדיה על ידי משלחות רפואיות שבאו להציל את השורדים.
בשבדיה שיקם את חייו.
כאשר מגי ומולי טל באו לבית שערים התקבלה תרומה גדולה מאדון איינפלד לבנית בית כנסת חדש, ליד בית הכנסת הישן. בית הכנסת הישן היה צריף עץ שנבנה בימיה הראשונים של בית שערים. מרדכי איינפלד ז"ל נפטר בשבדיה ונקבר בבית הקברות בבית שערים