התייחסות לדברי צור שומן

מרמור ערן • 9/6/2021 כניסות

צור

לכל תוצאה יש סיבה . 

לדעתי חסרה בבית שערים הקשבה . יש הערכה רבה לעשייה אך יש גם ביקורת על הדרך שהדברים נעשים שלא באמת מטופלת .זה מוריד את מפלס המוטיבציה ומעלה תהיות לגבי הכיוון הכללי . 

דוגמא (קטנה ) היא ההתראה שלי על מפגע בטיחותי כתוצאה מחדירת נוף אל השטח המוכרז של הדרכים במושב שזוכה להתעלמות מוחלטת של הועד והמזכיר  .

ערן