כשהסוס/ פרד הופכים לטרקטור

דיתי רויניק • כניסות

"החלוצים" – לקראת שבועות
 רשימת הטרקטורים החלוצים במשקים 
נא להוסיף, או לתקן!  
1. נורקין – שטייר 
2. גולדמן – פרמל קב 
3. שיצר (טלמור) – פרגסון 35 
4. וינברג – פורד נפט 
5. דוידסון – 
 6. שורש – פורדסון דקסטה 
7. אמיתי-מגידוב – פיאט 
8. יבלון (יובל) – פרגסון נפט 
9. ראובני – אויטרנש'
 10. גולדמן נפתלי (זאב) – פרגסון נפט 
11. ברקוביץ' – פרגסון 35 
12. כהן יהודה – פורשה 
13. רויניק – שטייר 
14. שור – פרגסון נפט
 15. שמואלי (עפרוני) – פורשה
 16. מרמור שי – אויטרנש'
 17. הוכמן – פרגסון נפט
 18. ברבר (בר) – מסי הריס
 19. גבאי (ריס) – פרגסון נפט

FB IMG 1559903897429