שוטטות כלבים

ראובני יוסי ועליזה • 24/7/2019 כניסות

לא נעשה דבר בעניין חשוב זה,  וברור שלא עוברים "לשלב אכיפה". דווח בכתב ובע"פ גם לועד וגם לאחראים במועצה על כלב הדייר של יובל/יבלון יאיר - הנובח כל היום והלילה ומפריע למנוחתם של השכנים - מסתובב בחצר, ועליהם מושת לפנות את גללי הצואה ושאריות המזון שמשאיר בכל מקום. עובד המועצה שהוזמן לביקורת, אישר את הטענות, אך לדבריו לא ניתן לעשות דבר.

הודעות בנושא זה