סקירת ועד מקומי תחצי שנתית 2019

שומן צור • 4/7/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום תקופתי ועד מקומי 2 19

סיכום תקופתי חצי שנתי 2019

 

אחת לתקופה הועד המקומי מוצא לנכון לעדכן בפועלו ולהזמין את הציבור להצטרף, להגיב ולשפר את עשייתו.

 

  • הועד ממשיך להיפגש באינטנסיביות רבה ואנו נפגשים בכל שבוע ביום ב'.

הציבור מיודע ומוזמן לקחת חלק בישיבות. הוועד פועל בחלוקת תחומי אחריות ובסינרגיה רבה.

כפי שניתן לקרוא בפרוטוקולים, סיימנו להגדיר את יעדינו עד סוף הקדנציה ובימים אלו מושלמת המשימה של השלמת המדדים ברמה השנתית לכל מטרה שהוגדרה על ידינו.

 

כספים: מאזן 2018 נחתם והוגש למועצה. תקציב הועד המקומי כמעט ואינו מאפשר פעילות בתחום תחזוקה או שיפור תשתיות. הוועד מנסה ליצור מצב בו יש קרן הצוברת כספים על מנת לאפשר להיענות לקולות קוראים מהמועצה המחייבים השקעה מקומית על מנת לקבל כספים מהמועצה (מנגנון "מאצ'ינג" - שקל מול שקל).

במסגרת מהלך זה בוצע סקר נכסים על מנת לעדכן את סוגי הנכסים וליצור מצב בו מחד, כל השימושים מדווחים כחוק וכל המשתמשים משלמים ארנונה בצורה שווה, ומאידך, יותאם התקציב בהתאם לשימושים במציאות. במקביל אנו נערכים לקיצוץ תקציבי ובניסיון שמהלך זה ייצר את הפגיעה המינימלית בשירותים המתקבלים. משימה מאוד מאתגרת.

 

  • הועדות אוישו, חלקן רעננו שורות ופועלות בתמיכתה של דיתי בצורה מצוינת. הפעילות מורגשת בכל התחומים ובכל הגילאים. לוח הפעילויות המתוכננות מלא בצורה מרשימה וחסרת תקדים!

נערך מפגש ראשון עם יו"ר הועדות לתיאום ציפיות ולחיבור לצורת הפעילות היישוביות. במהלך החודש הקרוב יתקיים המפגש השני. המטרה היא לבסס תשתית ארגונית הממסדת את המסורת רבת השנים הקיימת, כך שתשתפר כל הזמן ותפעל לאורך שנים.

 

עברנו תקופה משמעותית בהחלטה על חינוך הנוער לאור הפיצול של חטיבת בני המושבים מהנוער העובד והלומד. מאבק יצרי קשה ואינטנסיבי ברמה הארצית. ועדת נוער ניהלה את התהליך בצורה רגישה תוך שיתוף מקסימלי של הציבור ועמידה בלחצים רבים. ההחלטה ללכת עם "רוח בני המושבים " תחת קורת הגג של השומר החדש אינה האופטימלית בעיני אף אחד אבל נראה שהיא האפשרות הטובה ביותר שניתן לקבל כיום לאור אוזלת היד המחפירה של הנהגת תנועת המושבים תחת הנוער העובד והלומד.

 

אגודה חקלאית: שיתוף הפעולה הינו מצוין ובא לידי ביטוי בחיי היום-יום; החל משיתוף המזכיר מה שלדעתנו מביא לראיה משותפת ותיאום טוב יותר בין הוועדים, איחוד החדרים (וכך האגודה יכולה להשכיר חדר נוסף) דרך פעילות משותפת מתואמת בנושא תנועת הנוער מול תנועת המושבים וכלה בהצגת חזית אחידה מול רשויות התכנון והמועצה בתכנון התב"ע היישובית ובאספקטים נוספים.

 

 

 

 

המרחב הציבורי: אנו עסוקים רבות בעניין פינוי הגזם והפסולת המוצקה. לא הצלחנו לייצב את השירות לרמה משביעה רצון. אנו עסוקים בזה השכם וערב ומנסים לגבש שיטה שתייעל את השרות לשביעות רצון התושבים. מקווים שבעת הקרובה נוכל לבשר על שינוי חיובי ומשביע רצון!

בעניין שוטטות הכלבים- לאחר הוצאת מספר מכתבי הסברה עברנו לשלב האכיפה ואנו פועלים יחד עם פקח המועצה להחזרת הכלבים לשטח הפרטי מהשטח הציבורי.

  • הועדה עמלה על הכנת מכרז גינון חדש. לאחר המכרז אנו צופים שמהלך זה יסתיים עד ספטמבר ואז נוכל לדייק ולשפר את המענה בתחום הגינון הציבורי.

מועדונים: הושקע כסף באחזקה שוטפת ויישור קו בטיחותי (חשמל) וצבע.

אנו קוראים לציבור לקחת חלק באחריות על המרחב הציבורי גם להרים לכלוך אחרי בילוי בגן המשחקים, התרעה על ונדליזם, והותרת המרחב מסודר גם כשלא אתם האחראים על אי הסדר - באם נוצר.

 

בשם הוועד המקומי, צור שומן

הודעות בנושא זה