קנס פיגור מים

טל שמואל • 8/10/2022 כניסות

יוסי - אתה צודק ב 100%. ה'קנס' הזה אינו חוקי, והתרעתי על כך בפני הוועד לפני זמן רב (כן, הודיעו על כך).
יש 'ריבית פיגורים' מקובלת, ויש לעיתים תשלום לעו'ד למשלוח התראות, אבל זה לא המצב אצלנו (עד שלא תקבל הודעה מעו'ד).
פשוט - אל תשלם את הקנס (אבל שלם מיד את המים!).

הודעות בנושא זה